Cách sử dụng 2 bộ lọc khác nhau

 

Hurom đi kèm với bộ lọc lỗ nhỏ và bộ lọc lỗ rộng. Chọn bộ lọc thích hợp dựa trên các thành phần.
Sử dụng bộ lọc mịn có “lỗ nhỏ” nếu bạn muốn thu được nước ép khá trong hoặc nếu bạn đang sử dụng các nguyên liệu cứng và nhiều xơ như táo, cà rốt, nho, cần tây, v.v.

Sử dụng bộ lọc lỗ rộng nếu bạn muốn nước ép nhuyễn hơn, đặc hơn hoặc muốn có những nguyên liệu mềm như dâu tây, kiwi, chuối, v.v.

 

Cách sử dụng cần điều khiển

 

Cần điều khiển cho phép tất cả dưỡng chất từ ​​hạt hoặc hột và vỏ của nguyên liệu được ép chặt hơn vào nước ép.

Bắt đầu ở vị trí ● ĐÓNG.
Ở trạng thái đóng nếu bạn đang sử dụng các nguyên liệu mềm như dâu tây, kiwi, chuối, v.v.

Đối với nguyên liệu dạng sợi hoặc nguyên liệu có rỗ, hạt, khi thùng bắt đầu đầy, di chuyển cần điều khiển về vị trí nửa mở và tiếp tục ép cho đến hết lần ép để chiết hết phần bã còn lại bên trong thùng. Bạn có thể cảm thấy rung nhẹ. Đừng lo lắng, đó là chuyện bình thường.